Telefonický kontakt CVI BB, ZH

+421 915 951 215

email: cvibbystrica@gmail.com


Telefonický kontakt elokované pracovisko v ZH
0949 700 658
email: cviziarnh@gmail.com

Otváracie hodiny

Po - Pi: 8:00 - 16:00

Adresa

Sídlo: P.O. Hviezdoslava 11,
962 37 Kováčová

Prevádzka CVI BB : Skuteckého 30,

974 01 Banská Bystrica 

Prevádzka CVI ZH : Novomeského 519/14,

965 01 Žiar nad Hronom


Služby CVI Banská Bystrica

Hlavná činnosť 

- Sociálna služba včasnej intervencie

Doplnkové služby CVI Banská Bystrica

- Sluchový tréning Benaudira

- Senzorická integrácia

- Eľkonin

- Prednášky pre rodičov a odborníkov


Sme tu pre vás

Pracovisko CVI BB,n.o.
Navštívte nás na adrese: ​
Skuteckého 30, Banská Bystrica 974 01

Elokované pracovisko CVI ZH

Navštívte nás na adrese: 
Novomeského 519/14, Žiar nad Hronom 965 01

Nájdete nás aj na facebooku:
Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica n.o.

Fakturačné údaje:

CVI BB, n.o.
P.O. Hviezdoslava 11, 962 37 Kováčová
IČO: 50139843
DIC: 2120187410

Číslo účtu:
SK27 7500 0000 0040 2276 2899