Ako nás môžete podporiť

2% z Vašich daní          S Vašou podporou, my dokážeme dať podporu rodinám s dieťaťom s                                                                                postihnutím alebo rizikovým vývinom.

Finančný dar                  Na naše číslo účtu môžete dobrovoľne prispieť ľubovoľnou sumou. Do                                                                             správy pre prijímateľa prosím uveďte "Dar."

Dobrovoľníctvo           V našej organizácii spolupracujeme aj s dobrovoľníkmi, ktorí sú pre nás obrovským                                                       obohatením a vážime si ich čas a energiu. Ak sa chcete aj vy stať                                                                                     dobrovoľníkom, neváhajte nás kontaktovať. 

ĎAKUJEME!


Podporili nás....

rok 2021