Konferencia - Komunikácia nie je len reč - rozumieme si viac.

Konferencia bola stretnutím zainteresovaných odborníkov, ale aj laickej verejnosti k téme komunikácie, jej rozvíjania u detí s rôznymi zdravotnými postihnutiami so zameraním na náhradnú komunikáciu (AAK). Náhradná komunikácia je veľmi aktuálna téma najmä pre rodičov detí, ktoré nemajú rozvinutú hovorenú reč. Náhradná komunikácia im ponúka iný spôsob dorozumievania sa so svojím dieťaťom a umožňuje im viac mu rozumieť.