Vývin reči 2 (hry na rozvoj a stimuláciu reči)

12.12.2019 sa uskutočnila druhá prednáška na tému vývin reči. Prednáška bola zameraná na rozvoj reči pri hre a tiež ako možno rozvíjať reč pri každodenných činnostiach.