CVI Banská Bystrica

Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici funguje od roku 2016. Poskytuje sociálnu službu, službu včasnej intervencie, podľa § 33 Zákona o sociálnych službách. Služba včasnej intervencie je určená pre rodiny, ktoré majú dieťa vo veku od 0 do 7 rokov a jeho vývin je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, alebo vývinovej poruchy. CVI BB je k dispozícii pre rodiny žijúce v mestách a obciach spadajúcich do Banskobystrického samosprávneho kraja. Služba včasnej intervencie je vykonávaná najmä terénnou formou. V niektorých prípadoch je možné dohodnúť sa aj na ambulantnej forme starostlivosti. 

Pri terénnej forme prichádzajú pracovníci centra do konkrétnej rodiny, avšak je možné zvoliť si aj ambulantnú formu, pri ktorej rodina prichádza do priestorov centra. Rodine sa väčšinou venujú dvaja pracovníci centra a frekvencia stretnutí je zväčša jedenkrát za mesiac. 

Stretnutie je spoplatnené sumou 10 eur (príspevok na dopravu, pomôcky a iné náležitosti potrebné pre chod centra). Samotná služba včasnej intervencie je bezplatná


Tím CVI Banská Bystrica


Mgr. Eva Mrenicová

riaditeľka CVI BB / špeciálna pedagogička

email: mrenicova@centravi.sk


Mgr. Monika Bugáňová

špeciálna pedagogička

email: buganova@centravi.sk


Mgr. Katarína Peťko

sociálna pracovníčka

email: petko@centravi.sk


Mgr. Nikola Jurčiaková

psychologička

email: jurciakova@centravi.sk


Mgr. Katarína Wagnerová

špeciálna pedagogička

email: wagnerova@centravi.sk


Referencie od rodín

Rozmýšľala som, čo napísať. To, že by som napísala len pozitívne veci
ohľadom spolupráce, pomoci, ochoty, trpezlivosti, ústretovosti Moniky,
Nikolky a Katky je samozrejmé. Chcela by som však dodať tomu trochu
viac. Od začiatku ste nás sprevádzali našou cestou života, ponúkali
rôzne možnosti riešenia, stretli ste sa u nás s rozličnými aj ťažšími
obdobiami celej rodiny. Pomohli ste nám vyrovnať sa s rôznymi
situáciami, keď nám nebolo ľahko a dodali nádej do ďalších dní a tým
otvorili ďalšie dvere nášho smerovania. Pomáhali ste nielen Evke ale
aj nám všetkým. Chceme sa Vám úprimne zo srdca poďakovať za Váš čas,
prístup, dobrú vôľu, prijatie, láskavosť a mnoho všetkého čo ste nám
dali a priniesli s vašimi návštevami. Veríme, že CVI malo hlboký
zmysel a význam pre nás a sme vďační za každé stretnutie s vami. Do
budúcna Vám prajeme veľa radosti a pokoja, ktorý rozdávate.

Jana Peková s rod.

Centrum mi poskytlo množstvo informácií z rôznych oblastí, čo mi ušetrilo čas, pretože by som sa k niektorým informáciám ťažko dopracovala alebo možno vôbec. Ide o rozličné kompenzačné pomôcky, o pomôcky, na ktoré prispieva Upsvar, o informácie týkajúce sa psychologickej a sociálnej oblasti. "Tety z Centra" (ako ich my voláme) nás nasmerovali k alternatívnej komunikácii, čo nám uľahčilo vzájomne porozumenie s dieťaťom. Tiež nás informujú a oboznamuju nás s rôznymi postupmi pri komunikácii (ktorá je momentálne u nás asi najhlavnejší problém). Tiež mi pomáhajú ako osobnosti, teda nie je to celé len o dieťati, ale je to o rodine ako o celku. Môžem sa teda obrátiť s každým problémom, či už je to rodičovský alebo partnerský problém. A v neposlednom rade mi centrum sprostredkovalo priamo či nepriamo množstvo kontaktov na rôznych odborníkov, ale tiež na rodičov, ktorí majú podobné problémy.

Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a najviac ma mrzí, že spolupráca trvá len do 7. rokov dieťaťa. Určite by sme služby využívali aj dlhšie. 

Jana Gažová

Vďaka CVI sa Samko posúva mentálne dopredu. Dávajú nám nove podnety ako s ním hravou formou pracovať a aj nápady na hračky. Vždy sa tešíme na ďalšiu návštevu.
Samko s rodinou. Ďakujeme.

rodina Bruončová

Dobrý deň . Chceli by sme sa poďakovať centru za podporu . Za podržanie vo chvíľach ťažších . Za priateľský prístup, ľudskosť, ústretovosť . Podporu s detičkami, usmernenie či povzbudenie . 

rodina Speváková