Dobrovoľnícky program Opri sa o mňa 


S DOBROVOĽNÍKMI TO VIEME!

ČO znamená značka kvality pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky

Pod značkou kvality si môžeme predstaviť akúsi známku či ohodnotenie organizácie na základe overenia metód, ktoré používa pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. 

Preto, ak ste niekedy uvažovali, na základe čoho si vybrať organizáciu pre svoju dobrovoľnícku činnosť, značka kvality dáva na túto otázku odpoveď. 

Viac sa dočítate na priloženom linku: 
https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/aktivity/znacka-kvality/co-znamena-znacka-kvality-pre-dobrovolnikov-a-dobrovolnicky

NÁBOR DOBROVOĽNÍKOV 2022

Dobrovoľnícky program OPRI SA O MŇA je program, ktorého podstatou je kamarátsky vzťah medzi dospelým vyškoleným dobrovoľníkom dieťaťom. Hlavnou myšlienkou programu OPRI SA O MŇA je priateľský a podporný prístup. V rámci programu sa vyškolený dobrovoľník/čka individuálne venuje jednému dieťaťu. Pričom môže byť v pozícií Parťák (dobrovoľník/čka pre súrodenca zdravotne znevýhodneného dieťaťa), alebo Mentor (dobrovoľník/čka pre dieťa so zdravotným znevýhodnením).

Ciele programu:

1) pomôcť rodičom odťažiť / odľahčiť ich v povinnostiach, a tak predchádzať ich vyčerpaniu
2) rozvíjanie siete podpory pre dieťa, v ktorých môžu nájsť pomoc a podporu
3) umožniť dieťaťu pocit priateľstva, dôvery a pozornosti pre neho samého
4) zmysluplné využívanie voľného času dieťaťa
5) zlepšenie sociálnej inklúzie, resp. prevencia sociálneho vylúčenia dieťaťa
6) zvyšovať schopnosť adaptácie detí so ZZ na nových ľudí, nové prostredie a nové situácie

V rámci CVI BB, n.o. sme v máji 2021 spustili pilotný dobrovoľnícky program Opri sa o mňa, kde sme vyškolili 4 dobrovoľníčky, ktoré momentálne pôsobia v klientskych rodinách CVI BB v pozícii Parťák.

Skúsenosti našich dobrovoľníčok si môžete pozrieť v krátkom videu: 


ĎAKUJEME!