Dobrovoľnícky program Opri sa o mňa 

Dobrovoľnícky program OPRI SA O MŇA je program, ktorého podstatou je kamarátsky vzťah medzi dospelým vyškoleným dobrovoľníkom dieťaťom. Hlavnou myšlienkou programu OPRI SA O MŇA je priateľský a podporný prístup. V rámci programu sa vyškolený dobrovoľník/čka individuálne venuje jednému dieťaťu. Pričom môže byť v pozícií Parťák (dobrovoľník/čka pre súrodenca zdravotne znevýhodneného dieťaťa), alebo Mentor (dobrovoľník/čka pre dieťa so zdravotným znevýhodnením).

Ciele programu:

1) pomôcť rodičom odťažiť / odľahčiť ich v povinnostiach, a tak predchádzať ich vyčerpaniu
2) rozvíjanie siete podpory pre dieťa, v ktorých môžu nájsť pomoc a podporu
3) umožniť dieťaťu pocit priateľstva, dôvery a pozornosti pre neho samého
4) zmysluplné využívanie voľného času dieťaťa
5) zlepšenie sociálnej inklúzie, resp. prevencia sociálneho vylúčenia dieťaťa
6) zvyšovať schopnosť adaptácie detí so ZZ na nových ľudí, nové prostredie a nové situácie

V rámci CVI BB, n.o. sme v máji 2021 spustili pilotný dobrovoľnícky program Opri sa o mňa, kde sme vyškolili 4 dobrovoľníčky, ktoré momentálne pôsobia v klientskych rodinách CVI BB v pozícii Parťák.