Hranice online workshop

21.10.2021

V rámci nášho centra chceme odštartovať sériu online workshopov k téme Rodičovstva - rodičovských kompetencií - Dobrá mama, dobrý otec, dobrý rodič.

Keďže jednou zo základných skutočností, ktoré si ako rodičia potrebujeme uvedomiť je, že 
hranice sú prirodzenou súčasťou každého živého bytia. Platí to pre každého jedinca, aj
napriek tomu, že často pociťujeme pri výchove neistotu nastavovania hraníc. Preto prvý
workshop z tejto série bude zameraný na tému: HRANICE.
Workshopom Vás bude viesť špeciálna pedagogička a riaditeľka centra CVI BB, n.o.
Mgr. Eva Mrenicová. Tešíme sa na Vás! 

CVI Banská Bystrica
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!