Podujatia v CVI BB n.o. 

Pokračujeme v spolupráci so zamestnancami zo SLSP, ktorí aj počas korona krízy nezaháľali a vyrobili pre naše centrum množstvo úžasných pomôcok. ĎAKUJEME VÁM!!! :)

Ani v tomto čase nezaháľame a pripravili sme pre Vás sériu online workshopov prostredníctvom aplikácie Zoom. Tešíme sa, že sa môžeme vidieť, počuť a vymieňať si cenné vedomosti a skúsenosti.