Podujatia v CVI BB n.o. 

V rámci Centra včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o. v spolupráci s Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. sme zorganizovali podujatie s názvom Včasné známky autizmu a včasný záchyt detí s rizikom PAS vo veku od 11 do 30 mesiacov.