Podujatia v CVI BB n.o. 

Pre veľký záujem pokračujeme v prednáškach o vývine reči. Naďalej si budeme hovoriť o činnostiach, v ktorých rozvíjame deti a preberieme si tiež komunikačné stratégie. Tešíme sa na Vás.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a nech je rok 2020 plný úspechov. Tím CVI BB.