Podujatia v CVI BB n.o. 

Pravidelná, obľúbená akcia, pri ktorej spoločne s našimi milými dobrovoľníkmi vytvárame pomôcky pre našich klientov. Dobrovoľníci k nám prichádzajú z rôznych miest a organizácií. Vydarenú spoluprácu sme nadviazali s dobrovoľníkmi zo SLSP.

Konferencia bola stretnutím zainteresovaných odborníkov, ale aj laickej verejnosti k téme komunikácie, jej rozvíjania u detí s rôznymi zdravotnými postihnutiami so zameraním na náhradnú komunikáciu (AAK). Náhradná komunikácia je veľmi aktuálna téma najmä pre rodičov detí, ktoré nemajú rozvinutú hovorenú reč. Náhradná komunikácia im ponúka iný...