Podujatia v CVI BB n.o. 

CVI BB, n.o. pravidelne organizuje prednášky pre rodičov. Tentokrát chystáme prednášky na tému vývin reči. Zameriame sa na význam orofaciálnej stimulácii pri vývine reči a na komunikačné stratégie. Rodičia majú možnosť stretnúť (nových) priateľov a známych.

S našimi rodinami sa tentokrát stretneme na kultúrnom podujatí, ktoré si pre nás pripravilo Bábkové divadlo na rázcestí v BB. Tešíme sa na spoločne prežité (pred)adventné chvíle.

Srdečne Vás pozývame na prednášku o zdravotníckych a kompenzačných pomôckach, ktoré predstaví Slávka Reháková z KIDO Centra. Predstaví rôzne pomôcky, ako napríklad ortopedickú obuv, pomôcky na polohovanie, pomôcky na sedenie a mnohé iné.