Podujatia v CVI BB n.o. 

Spoločne s dobrovoľníkmi zo SLSP sa nám podarilo vyrobiť množstvo nových pomôcok pre našich malých klientov. Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom za ich zapojenie, usilovnosť, pracovitosť, pozitívne naladenie a pohostinnosť. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pre veľký záujem pokračujeme v prednáškach o vývine reči. Naďalej si budeme hovoriť o činnostiach, v ktorých rozvíjame deti a preberieme si tiež komunikačné stratégie. Tešíme sa na Vás.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a nech je rok 2020 plný úspechov. Tím CVI BB.